จัดสรรเวลา สร้างสมดุลชีวิต

กรมสุขภาพจิต แนะคนไทยรู้จักจัดสรรเวลาสำหรับงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว เพื่อสร้างสมดุลชีวิต เผยการมีสุขภาพกาย-จิตที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่ส่งผลต่อความสุขของคนไทย พร้อมแนะแนวทางสร้างสุขด้วยบัญญัติสุข 10 ประการ ที่จะช่วยให้มีความสุขมากขึ้น

Read More

ฟิลิปปินส์ยังไม่รู้ตัวตนคนร้ายก่อเหตุที่กาสิโน

ทางการฟิลิปปินส์ยอมรับว่า ยังไม่ทราบตัวตนของคนร้ายบุกยิงและเผาที่กาสิโนในเมืองหลวง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 37 คน แต่ยืนยันว่าไม่ใช่สมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) 

Read More

อุทยานแห่งชาติคลองพนม

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีเนื้อที่ 2,900,000 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนเรียงรายสลับซับซ้อน และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้น้อยใหญ่นานาชนิด อีกทั้งยังมีลำธารใหญ่น้อยจำนวนหลายสาย ซึ่งลำธารเหล่านี้ไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง และเป็นต้นกำเนิดของคลองพุมดวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำตาปีนั่นเอง 
 
น่าชม
          • ค่ายเขาวงก์ ถ้ำอันเป็นอดีตที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อน โดยการเดินทางไปค่ายเขาวงก์นั้น ต้องไปตามเส้นทางน้ำตกเขาวงก์ซึ่งสูง 8 ชั้น และต้องเดินเข้าถ้ำตามธารน้ำไหลซึ่งเป็นถ้ำที่สามารถทะลุไปสู่เขาอีกด้านหนึ่งได้ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 

Read More

ส่งเสริมเด็กเกิดใหม่ ให้มีคุณภาพ

คนโสดพุ่ง! ก่อปัญหาเด็กเกิดน้อย ไม่เพียงพอทดแทนรุ่นพ่อแม่ คลอดยุทธศาสตร์แก้ปัญหา

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเผชิญปัญหาจำนวนประชากรไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” ซึ่งในส่วนของประชากรไม่เพียงพอวิเคราะห์ได้จากจำนวนเด็กเกิดใหม่นั้นไม่เพียงพอกับการทดแทนที่เสียไป ซึ่งอัตราการเจริญพันธุ์รวมต่อการทดแทนเฉลี่ยต้องอยู่ที่ 2.1 คือ แทนพ่อ 1 แทนแม่ 1 และอีก จุด 1 คือ ทดแทนการสูญเสียจากความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แต่ปัจจุบันอยู่ที่ 1.6 เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำกว่ากลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งอัตราอยู่ที่เกิน 2 ทั้งสิ้น นอกจากนี้ อัตราการเกิดใหม่ต่อปียังลดลงเรื่อยๆ โดยปี 2558 อยู่ที่ 7 แสนคน ขณะที่ปี 2559 นี้คาดว่าจะต่ำกว่า 7 แสนคน สาเหตุมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คนเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานกันน้อยลง แต่งงานช้าลง รวมไปถึงสวัสดิการที่ไม่เอื้อต่อการมีบุตร เป็นต้น

นพ.วชิระ กล่าวว่า สำหรับในเรื่องของคุณภาพเด็กเกิดใหม่นั้น แม้ว่าประเทศไทยจะทำได้ดีในเรื่องของการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกหลังคลอด คือต่ำกว่า 10 ต่อแสนการเกิดมีชีพ หรือตายไม่ถึง 1% แต่ในเรื่องคุณภาพนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ 2,500 กรัมร้อยละ 10.4 การกินนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 23.9 พัฒนาการล่าช้า ปี 2555 พบถึงร้อยละ 30 และปัญหาการเจริญเติบโตที่พบปัญหา ผอม เตี้ย และอ้วน จากภาวะโภชนาการและการขาดการออกกำลังกาย สิ่งที่น่าห่วงคือเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเข้าสู่วัยแรงงานก็ย่อมมีจำนวนน้อยลงและเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ ที่สำคัญยังต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก และต้องดูแลเด็กรุ่นใหม่อีก เรียกได้ว่าปริมาณและคุณภาพไม่เพียงพอเลย ก็จะยิ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยได้

นพ.วชิระ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยตั้งเป้าว่า อัตราเจริญพันธุ์รวมต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 มีการวางแผนการตั้งครรภ์ ลดอัตราการตายมารดาและทารกแรกเกิด เด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน เป็นต้น โดยมาตรการสำคัญคือ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ก่อนมีบุตร ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เช่น หญิงวัยเจริญพันธุ์ต้องแก้มแดงไม่ซีด คือมีการให้เหล็กและโฟลิกนักเรียนหญิงตั้งแต่มีประจำเดือน โดยให้ครูเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ เป็นต้น

 “การให้เหล็กและโฟลิกแก่นักเรียนหญิงที่เริ่มมีประจำเดือนมา ไทยเริ่มทำมาแล้วประมาณ 2 ปี แต่คนไม่ค่อยทราบ และนักเรียนไม่ค่อยกิน เพราะคิดว่ามันเป็นยา อย่างสหรัฐอเมริกา ที่มีการใส่โฟลิกลงในขนมปัง ทำให้ทุกคนได้กินทั้งหมด อัตราความผิดปกติของทารกแต่แรกเกิดจึงน้อยมาก ขณะนี้ไทยกำลังหาอยู่ว่าจะใส่โฟลิกลงในอาหารประเภทใด เพราะหากใส่ลงในข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยก็พบว่าทำให้มีรสชาติที่แปลกไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นอกจากนี้ ยังจะเดินหน้าเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเอื้อให้คู่สมรสตัดสินใจมีบุตรและเลี้ยงดูบุตร เช่น สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มาตรการทางภาษี เงินช่วยเหลือ การมีสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็ต้องไปปรับปรุงกฎหมายรองรับ รวมไปถึงการผลักดันสิทธิลาคลอดให้เหมาะสมทั้งแม่และพ่อ ซึ่งขณะนี้ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยตั้งเป้าว่าจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนกันยายนนี้

/ขอบคุณ สสส

พระราชวังเดิม

พระราชวังเดิม หรือพระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี พ.ศ. 2310 ตรงกับการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพเรือบริเวณ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีป้อมปราการที่มั่นคง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ ที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงมีพระราชสมภพ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับโบราณสถานที่ยังปรากฏในพระราชวังเดิม

Read More

“รากฟันเทียม” พระมหากรุณาธิคุณสู่คนไทย

รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ในหลายโครงการ ที่เกิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่เข้าไม่ถึงบริการนับเป็นการให้โอกาสที่เท่าเทียมทางคุณภาพชีวิต ให้ได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูงและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของประเทศแบบยั่งยืน

น.พ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”และพระราชดำรัสแก่คณะทันตแพทย์ที่ถวายการรักษารากฟันเทียมว่า “สามสิบบาท รักษาได้หรือไม่” ศ.พิเศษ ทญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช และเหล่าทันตแพทย์ จึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการรากฟันเทียมให้แก่ประชาชนไทย

Read More

ยังไม่วางใจหวั่นฝนซ้ำท่วมอีกระลอก-หัวหินปกติแล้ว

หลังฝนถล่มทั่วไทยทำน้ำท่วมขังหลายจังหวัด ล่าสุดเทศบาลเมืองหัวหินกลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังไม่วางใจเตรียมป้องกันเต็มที่ เช่นเดียวกับอยุธยาและอุทัยธานีเร่งขุดลอกคลองรองรับน้ำหลาก

Read More

น้ำตกหมอแปง

น้ำตกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอปาย ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกสายอื่นในแม่ฮ่องสอน โดยที่นี่จัดเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แบ่งออกเป็น 3 ชั้น และมีความสูงโดยรวมประมาณ 15 เมตร กว้าง 10 – 15 เมตร ท่ามกลางป่ายางอันร่มรื่น หลายคนจึงนิยมมาปิกนิก บ้างก็คลายร้อนด้วยการเล่นน้ำ โดยเฉพาะชั้นที่ 2 และ 3 นั้นเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำตกสายนี้จะงดงามเป็นพิเศษด้วยภาพของสายน้ำที่ไหลลงมาปกคลุมทั่วทั้งหินผาราวกับม่านสีขาวพราวอยู่กลางป่า นอกจากนี้ ใกล้กันกับน้ำตกหมอแปง ยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอที่คุณน่าจะลองแวะไปเยี่ยม ชมวิถีชีวิตเรียบง่ายตามประสาชนเผ่า พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากฝีมือชาวมูเซอเป็นของฝากกลับบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 5361 2982 – 3

Read More

ของขวัญวันเด็ก “คัดกรองสายตา” ฟรี

สธ.มอบ “ของขวัญ” วันเด็ก “คัดกรองสายตา” ฟรี ร่วมสร้างสรรค์อนาคตสดใส เด็กไทยสายตาดี”

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว “ของขวัญวันเด็กปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสรรค์อนาคตสดใส เด็กไทยสายตาดี”ว่า สธ.จัดโครงการเด็กไทยสายตาดีมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติในปี 2560 ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 ในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ รวม 1,040,000 คน พร้อมมอบแว่นสายตาแก่เด็กที่มีสายตาผิดปกติฟรี 43,006 คน แบ่งเป็น ปีการศึกษา 2559 คัดกรอง 4 แสนคน มอบแว่นสายตา 18,006 คน และปีการศึกษา 2560 คัดกรอง 6.4 แสนคน มอบแว่นตา 25,000 คน เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559 ด้วยการจัดหาแว่นตาสำหรับเด็กเพิ่มเติม และจัดอบรมการวัดแว่นในเด็กแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กไทยมีสายตาดี เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

Read More