แนะหลัก3อ.ดูแลพิเศษสูงวัยติดบ้าน-ติดเตียง

กรมอนามัย แนะหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง

Read More

ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2

เดินตลาดแบบชิลๆ กับตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 บริเวณเลียบคลองทวีวัฒนา แหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกย่านฝั่งธนบุรีที่ขึ้นชื่อ ถูกขนานนามว่าเป็นตลาดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เนื่องจากเดิมเขตทวีวัฒนามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยคูคลองกว่า 21 คลอง จึงเป็นแหล่งทำการเกษตรชั้นเยี่ยม ทั้งทำนาข้าว ปลูกผักสวนดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

Read More

โลกวืด เพราะความดันต่ำ

เป็นไหมเวลาที่เราเปลี่ยนท่าจากนอนหรือจากนั่งเป็นลุกยืนทันที แล้วจู่ๆ ก็เกิดวืด! นั่นเพราะคุณอยู่ในภาวะ/โรคความดันโลหิตต่ำหรือความดันโลหิตตกเมื่อลุกยืน (Orthostatic hypotension หรือ Postural hypotension) เกิดเมื่อเปลี่ยนท่าจากนอนหรือจากนั่งเป็นลุกยืน จะส่งผลให้มีความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงต่ำลงหรือตกลงทันทีอย่างรวดเร็วภายในประมาณ 3 นาที

Read More

ทุ่มงบ21ล้านลุยสร้างอาชีพภาคใต้หลังน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กพร.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรณีฉุกเฉินฯ กว่า 21.8 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด 5,000 คน เนื่องจากที่ผ่านมาแม้จะมีหลายหน่วยให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

Read More