โลกวืด เพราะความดันต่ำ

เป็นไหมเวลาที่เราเปลี่ยนท่าจากนอนหรือจากนั่งเป็นลุกยืนทันที แล้วจู่ๆ ก็เกิดวืด! นั่นเพราะคุณอยู่ในภาวะ/โรคความดันโลหิตต่ำหรือความดันโลหิตตกเมื่อลุกยืน (Orthostatic hypotension หรือ Postural hypotension) เกิดเมื่อเปลี่ยนท่าจากนอนหรือจากนั่งเป็นลุกยืน จะส่งผลให้มีความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงต่ำลงหรือตกลงทันทีอย่างรวดเร็วภายในประมาณ 3 นาที

Read More

ทุ่มงบ21ล้านลุยสร้างอาชีพภาคใต้หลังน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กพร.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรณีฉุกเฉินฯ กว่า 21.8 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด 5,000 คน เนื่องจากที่ผ่านมาแม้จะมีหลายหน่วยให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

Read More