วนอุทยานภูผาล้อม

ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำสวย อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 24 กิโลเมตร วนอุทยานแห่งนี้เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ที่มียอดหยักแหลมมากมาย ตั้งโอบล้อมเสมือนเป็นกำแพงตรงกลางเป็นผืนป่าดิบ มีพืชสมุนไพร จุดชมวิว และถ้ำต่าง ๆ ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำผาบ่อง รวมทั้งบ่อน้ำซับ หรือน้ำผุด เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ใจกลางป่า เชื่อกันว่าเป็นรูของพญานาคซึ่งเป็นทางน้ำใต้ดินที่ไปทะลุออกแม่น้ำโขงได้

Read More


อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

ชาวไทยยกย่องวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษผู้รักชาติและมุ่งมั่นทำหน้าที่ปกป้องมาตุภูมิที่ตนหวงแหน ซึ่งอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญของท่าน โดยเหตุการณ์ครั้งสำคัญนั้น เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2316 เมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย และพระยาพิชัย ผู้ครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรีขณะนั้น ได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป การรบในครั้งนั้น ดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังสามารถรบจนได้ชัยชนะเหนือทัพพม่า ด้วยวีรกรรมดังกล่าวท่านจึงได้สมญานามว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” นั่นเอง

Read More


หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ปัจจุบันคนที่ทำนาส่วนใหญ่หันไปใช้รถไถนากันเป็นส่วนมาก แต่เนื่องจากบรรพบุรุษเราได้ใช้ควายช่วยไถนามานาน แต่ควาย กลับถูกลืมเลือนไปจากวิถีชีวิตชาวนา กลายเป็นเครื่องจักรที่เข้ามา แทนที่ ทำให้ประชากร “ควาย” ในทุกวันนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ อบต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น จึงจัดโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย โดยนายคำนิด จันนาหว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า กล่าวว่า ตำบลนาหว้ามีควายที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดประมาณ 2,000 ตัว ดังนั้น จึงมีชาวบ้านบ้านโนนสว่างที่ต้องการอนุรักษ์ควาย ตั้งเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนประมาณ 30 ครอบครัว มีควายประมาณ 500 ตัว ชาวบ้านใช้ควายทำนาทำไร่ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำนา หรือทำไร่ และช่วยรักษาธรรมชาติอีกด้วย

Read More


สวนสนประดิพัทธ์

ใต้ทิวสวนสวยงามที่ขนานไปกับท้องทะเลสีครามแห่งนี้คือสถานที่พักผ่อนในสังกัดกองทัพบก โดยภายในนั้นสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งด้านทิศเหนือเป็นโซนของอาคารที่พัก แนวชายหาดอันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ และอาคารรับรองกลุ่มหนึ่งของกองทัพบก ส่วนฝั่งด้านทิศใต้นั้นก็เป็นอาคาร รับรองของกองทัพบกเช่นกัน และยังมีลู่วิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักการออกกำลังกาย ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว หาดสวนสนประดิพัทธ์จึงเป็นจุดหมายของผู้ที่ต้องการการพักผ่อน อย่างแท้จริง

Read More


ศูนย์พืชเมืองหนาวบ้านอีมาด-อีทราย

สัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายและสงบงามของชาวกะเหรี่ยงซึ่งยังคงเคร่งครัดในประเพณีดั้งเดิม จากชุมชนกะเหรี่ยงที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ แห่งนี้ โดยทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีน่าสนใจมากมาย ดังเช่น งานไหว้เจดีย์ ที่คุณจะได้ชมการรำวงรำดาบ และงานไหว้ต้นโพธิ์ ซึ่งประเพณีทั้งสองนี้จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้ที่บ้านชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านเจ้าวัดยางแดง หรือบ้านพักภายในศูนย์วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ชีวิตชาวเขาผ่านพิพิธภัณฑ์ชาวเขาภายในศูนย์ พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าทอพื้นเมืองสีธรรมชาติ เครื่องจักสานไม้ไผ่ และผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาล

Read More


วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ที่นี่คือวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันภายในพระอุโบสถจะอบร่ำไปด้วยควันจากธูปเทียน อันเป็นเสมือนตัวแทนแห่งศรัทธาของผู้คนจากทุกสารทิศที่เดินทางมาสักการะและขอพรจากหลวงพ่อพุทธโสธรกันอย่างเนืองแน่น โดยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร สร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านช้าง กล่าวกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามวรวิหารตั้งแต่ปีพ.ศ.2313 ซึ่งพระพุทธรูปของจริงนั้นหล่อด้วยสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้างศอกเศษ มีพุทธศิลป์งดงามมาก แต่ทางวัดเกรงว่าจะมีผู้คนมาลักขโมยไปจึงได้นำปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมี ลักษณะที่เห็นในปัจจุบันและได้ประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์

Read More


วัดประดู่

วัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสต้นทางชลมารคเยือนที่นี่ ด้วยทรงมีพระราชศรัทธาต่อหลวงปู่แจ้ง เจ้าอาวาสในขณะนั้น และได้ทรงถวายเครื่องราชศรัทธาแก่หลวงปู่แจ้ง อาทิเช่น เรือพร้อมเก๋งพระที่นั่ง 4 แจว, พระแท่นบรรทม, ตาลปัตรพัดรองนามาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ฯลฯ ซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธาที่เปิดให้นักท่องเที่ยว เยี่ยมชมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามภายในวัดยังคงมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่
– พระพุทธรูปโบราณสมัยอยุธยา ศิลปะแบบล้านช้าง พระวรกายประกอบด้วยหินศิลาแลงอายุประมาณ 500 ปี เป็นพระประธานคู่วัดประจำอุโบสถหลังเก่า
– พระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
– ภาพจิตรกรรมเพดานเขียนด้วยสีฝุ่นสมัยรัชกาลที่ 2

Read More


วัดฉิมพลีสุทธาวาส

ความโดดเด่นของ “วัดฉิมพลีสุทธาวาส” อยู่ที่ความงดงามของตัวอุโบสถและเจดีย์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาถือเป็นอุโบสถที่สวยงามที่สุดในจังหวัดนนทบุรีเลยก็ว่าได้อุโบสถเป็นอาคารทรงโรงขนาด 5 ห้องหลังคาลด 2 ชั้นฐานแอ่นโค้งทรงเรือสำเภาด้านหน้าของหน้าบันมีลวดลายเหมือนหน้าบันอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารแต่มีขนาดเล็กกว่าซุ้มประตูทรงมงกุฎราชินีเรียกว่า “ซุ้มหน้านาง”

ซึ่ง “ซุ้มหน้านาง” นี้เป็นงานปูนปั้นที่มีความละเอียดอ่อนช้อยนับเป็นซุ้มประตูที่งดงามที่สุดในบรรดาอุโบสถและวิหารต่างๆ ในอำเภอปากเกร็ดเหนืออุโบสถขึ้นไปมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสององค์ใหญ่โดยมีเจดีย์องค์เล็กอีก 4 องค์ล้อมรอบทั้งหมดเดิมวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดป่าฝ้ายหลังจากนั้นสันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดฉิมพลี” เนื่องจากพระนามเดิมของรัชกาลที่ 2 คือ เจ้าฟ้าชายฉิมและตราพระราชลัญจกรของพระองค์เป็นรูปครุฑส่วนคำว่า “สุทธาวาส” ที่พ่วงท้ายนั้นคล้ายชื่อเดิมของวัดสุทัศน์คือ “วัดมหาสุทธาวาส” ซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่ 2 ทรงทำนุบำรุง

Read More


พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

การเกษตรคืออาชีพหลักของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2539 จึงถูกสร้างขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนพื้นที่ถึง 500 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะศูนย์รวมการเรียนรู้ ลักษณะของอาคารเป็นอาคารหลังคาทรงปั้นหยา ศิลปสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ประกอบด้วยอาคาร 9 หลัง ซึ่งมีความหมายถึงรัชกาลที่ 9 หลังคาสีเหลืองทองหมายถึงสีในวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันจันทร์ และหลังคาที่เชื่อมต่อตัวอาคารเป็นสีเขียว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร นำเสนอเรื่องราวด้วยการจัดจำลองสถานที่นั้น ๆ ให้มีบรรยากาศสอดคล้องกับหัวข้อที่จัดแสดงได้อย่างน่าสนใจ เช่น การจำลองสภาพระบบนิเวศต่าง ๆ การนำเสนอด้วยเทคนิคเมจิกวิชั่น เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่บรรยากาศหรือยุคสมัยนั้นจริง ๆ ทั้งได้ความรู้ เกิดความรู้สึกร่วม และได้รับความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน นับเป็นอีกหนึ่งสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินที่คนไทยทุกคนควรหาโอกาสไปเยี่ยมชม เพราะนอกจากได้ความรู้เรื่องการเกษตรของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังได้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน สมดังที่ชาวไทยพร้อมใจกันยกย่องว่าทรงเป็นกษัตริย์เกษตร

Read More


วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง

ที่นี่เป็นวนอุทยานที่อุดมไปด้วยถ้ำหินปูนน้อยใหญ่กว่า 70 ถ้ำ ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินทัศนียภาพของผืนป่าสลับกับภูเขาหินปูน ตลอดทั้งการเดินศึกษาธรรมชาติไปตามเส้นทางที่จัดไว้ให้แล้ว ยังจะได้ตื่นตากับไฮไลท์ของที่นี่จึงมีถ้ำที่น่าสนใจมากมาย โดยถ้ำที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนั้น ได้แก่
– ถ้ำดาวดึงส์ เป็นถ้ำที่อยู่ทางทิศเหนือ มีเอกลักษณ์ตรงที่โถงถ้ำนั้นใหญ่โตโอฬารถึงขนาดจุคนได้มากถึง 400 -500 คนเลยทีเดียว อีกทั้งอากาศภายในถ้ำยังไม่อึดอัด เนื่องจากมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านบน
– ถ้ำประกายเพชร อยู่ด้านทิศตะวันตก มีความลึกประมาณ 50 เมตร มีห้องโถงใหญ่ 5 ห้องเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงต่างๆ เช่น ปลาโลมา กำแพงเมืองจีน ตามแต่จินตนาการจะพาไป
– ถ้ำประดับเพชร อยู่ทางด้านใต้ เป็นถ้ำที่มีห้องโถง 4 ห้อง มีหินงอกหินย้อยสีน้ำตาลอ่อน-ขาวนวลที่ทอประกายแสงสีระยิบระยับดูเหมือนเพชร
– ถ้ำวังไข่มุก อยู่ทางด้านใต้เช่นเดียวกัน มีห้องโถง 3 ห้อง มีหินงอกหินย้อยสีน้ำตาลเข้ม น้ำตาลอ่อน และสีขาวนวล แถมประดับด้วยเกล็ดเพชรส่องแสงเป็นประกายคล้ายพระราชวังก็ไม่ปาน และยังมีบันไดนำขึ้นไปชมถ้ำอีกด้วย

Read More