พระราชวังเดิม

พระราชวังเดิม หรือพระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี พ.ศ. 2310 ตรงกับการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพเรือบริเวณ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีป้อมปราการที่มั่นคง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ ที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงมีพระราชสมภพ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับโบราณสถานที่ยังปรากฏในพระราชวังเดิม

Read More


“รากฟันเทียม” พระมหากรุณาธิคุณสู่คนไทย

รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ในหลายโครงการ ที่เกิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่เข้าไม่ถึงบริการนับเป็นการให้โอกาสที่เท่าเทียมทางคุณภาพชีวิต ให้ได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูงและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของประเทศแบบยั่งยืน

น.พ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”และพระราชดำรัสแก่คณะทันตแพทย์ที่ถวายการรักษารากฟันเทียมว่า “สามสิบบาท รักษาได้หรือไม่” ศ.พิเศษ ทญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช และเหล่าทันตแพทย์ จึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการรากฟันเทียมให้แก่ประชาชนไทย

Read More


ยังไม่วางใจหวั่นฝนซ้ำท่วมอีกระลอก-หัวหินปกติแล้ว

หลังฝนถล่มทั่วไทยทำน้ำท่วมขังหลายจังหวัด ล่าสุดเทศบาลเมืองหัวหินกลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังไม่วางใจเตรียมป้องกันเต็มที่ เช่นเดียวกับอยุธยาและอุทัยธานีเร่งขุดลอกคลองรองรับน้ำหลาก

Read More


น้ำตกหมอแปง

น้ำตกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอปาย ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกสายอื่นในแม่ฮ่องสอน โดยที่นี่จัดเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แบ่งออกเป็น 3 ชั้น และมีความสูงโดยรวมประมาณ 15 เมตร กว้าง 10 – 15 เมตร ท่ามกลางป่ายางอันร่มรื่น หลายคนจึงนิยมมาปิกนิก บ้างก็คลายร้อนด้วยการเล่นน้ำ โดยเฉพาะชั้นที่ 2 และ 3 นั้นเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำตกสายนี้จะงดงามเป็นพิเศษด้วยภาพของสายน้ำที่ไหลลงมาปกคลุมทั่วทั้งหินผาราวกับม่านสีขาวพราวอยู่กลางป่า นอกจากนี้ ใกล้กันกับน้ำตกหมอแปง ยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอที่คุณน่าจะลองแวะไปเยี่ยม ชมวิถีชีวิตเรียบง่ายตามประสาชนเผ่า พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากฝีมือชาวมูเซอเป็นของฝากกลับบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 5361 2982 – 3

Read More


ของขวัญวันเด็ก “คัดกรองสายตา” ฟรี

สธ.มอบ “ของขวัญ” วันเด็ก “คัดกรองสายตา” ฟรี ร่วมสร้างสรรค์อนาคตสดใส เด็กไทยสายตาดี”

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว “ของขวัญวันเด็กปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสรรค์อนาคตสดใส เด็กไทยสายตาดี”ว่า สธ.จัดโครงการเด็กไทยสายตาดีมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติในปี 2560 ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 ในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ รวม 1,040,000 คน พร้อมมอบแว่นสายตาแก่เด็กที่มีสายตาผิดปกติฟรี 43,006 คน แบ่งเป็น ปีการศึกษา 2559 คัดกรอง 4 แสนคน มอบแว่นสายตา 18,006 คน และปีการศึกษา 2560 คัดกรอง 6.4 แสนคน มอบแว่นตา 25,000 คน เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559 ด้วยการจัดหาแว่นตาสำหรับเด็กเพิ่มเติม และจัดอบรมการวัดแว่นในเด็กแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กไทยมีสายตาดี เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

Read More


ลงนามวิจัยมุ่งให้ไทยเป็นผู้นำด้านท่องเที่ยว

3หน่วยงานลงนาม MOU พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ นำองค์ความรู้และผลวิจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

Read More


พิพธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

อยากรู้เรื่องราวของชามตราไก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีต้นกำเนิดมาจากนครลำปาง ต้องไม่พลาดเดินเข้าไปทักทายพิพิธภัณฑ์น่ารักๆ แห่งนี้ ที่นี่เก็บรวบรวมเรื่องราวของเซรามิกลำปางหลากหลายแง่มุมให้คุณได้ศึกษาและพาเพลิดเพลินไปด้วยในตัว ตั้งแต่การจัดแสดงนิทรรศการต้นกำเนิดเซรามิกเพื่อการส่งออก สาธิตการผลิตเซรามิกชามตราไก่แบบดั้งเดิม และยังจัดแสดงชามตราไก่ที่เล็กที่สุดในโลก

Read More


ติวเข้มสุขภาพคนไทย“ลดป่วย ลดโรค”

“กระทรวงสาธารณสุข” ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ หวังลดปัญหาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1  ของคนไทย ขณะที่ผลการสำรวจความรู้ในการดูแลสุขภาพ พบกลุ่มเด็กวัยเรียนอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนกลุ่มวัยทำงานพบยังต่ำกว่าเกณฑ์

Read More