เปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ ชูพรรครวมคนดี ไม่ขัด พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกฯคนนอก

นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ นำกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรค ที่มาจากสมาชิกและ ส.ส. พรรคการเมืองเดิมในอดีต อาทิ พรรคพลังธรรม(เดิม) พรรคมหาชน พรรคความหวังใหม่ กลุ่มกปปส. แถลงข่าวเปิดตัวต่อสาธารณชน พร้อมระบุว่า

พรรคพลังธรรมเดิม ได้ถูกยุบมากว่า 10 ปีแล้ว แต่สังคมไทยเกิดวิกฤตการณ์รอบด้าน ก่อให้เกิดการขัดแย้งแตกแยก คอรัปชั่นโกงกินทุกแห่งหน ทุกรัฐบาล ประเทศตกต่ำจนหลายประเทศในอาเซียนพากันแซงหน้าประเทศไทย วิกฤตการณ์เหล่านี้จึงก่อให้เกิดพรรคพลังธรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมคนดีๆทั่วประเทศให้มาร่วมการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงเพื่อนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤติทั่วด้าน

“พรรคมีรากฐานสำคัญที่สุดคือการสืบทอดเจตนารมย์เพราะความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ของพรรคพลังธรรมเดิมและจะสร้างระบบที่เข้มแข็งตามหลัก ระบบที่ทำให้ผีกลายเป็นคน ระบบไม่ดีทำให้คนดีๆกลายเป็นผี” นายแพทย์ระวี กล่าว

นายแพทย์ระวี ยังกล่าวอีกว่า พรรคจะปรับแนวทางให้ทันยุคทันสมัย ทันโลก สร้างสังคมที่เป็นธรรม ลดการเหลื่อมล้ำ พรรคต้องการคนดีที่ตั้งใจจะมาทำความดีทุกอย่างตามรอยพ่อ มีสมาชิกพรรคจากหลากหลายทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกชนชั้น ทุกศาสนา พรรคจะเป็นแกนกลางในการผนึกกำลังของประชาชน หรือ องค์กร ที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันมาเพิ่มพละกำลังเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวทาง UTNO ของพรรค ที่พัฒนามาจากหลักการ UMNO ของมาเลเซีย เน้นบริหารพรรคแบบกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค โดยจะแบ่งประเทศไทยออกเป็น 12 ภาค แต่ละภาคมีกรรมการบริหารที่จะต้องหางบประมาณด้วยตัวเอง และจะคัดเลือกตัวแทนภาคมาเป็นกรรมการบริหารส่วนกลาง ในส่วน ส.ส.สัดส่วนของพรรค ครึ่งหนึ่งจะมาจากส่วนกลาง และอีกครึ่งมาจากภูมิภาค นอกจากนี้พรรคยังมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล คอยทำหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการทรุจริต รวมถึงแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน

นายแพทย์ระวี กล่าวถึงการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญว่า พรรคมีอยู่ 3 รายชื่อ แต่ไม่ขอเปิดเผยตอนนี้ มั่นใจว่าเป็นที่ฮือฮาแน่นอน หนึ่งในนั้นคือ ตนเองในฐานะหัวหน้าพรรค และไม่ปฏิเสธหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกฯคนนอก แต่พรรคจะทำตามขั้นตอนก่อน คือ หากได้เสียงข้างมาก ก็จะเสนอชื่อหัวหน้าพรรค แต่หากเป็นเสียงข้างน้อยก็เสนอชื่อ ส.ส.ในสภา ที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ แต่ถ้าหากในสภาตกลงกันไม่ได้ก็จะเสนอชื่อคนนอกมาเป็นนายกฯ ในส่วน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรมเดิม ยืนยันจะไม่มาเป็นที่ปรึกษา หรือ สมาชิกพรรค พลังธรรมใหม่ ตามที่ได้ให้สัจจะวาจาไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองอีก.-สำนักข่าวไทย