นักวิจัยจุฬาคว้าทุน 20 ล้าน “นาสด้าแชร์โปรเฟสเซอร์”

นักวิศวกรรมเคมี จุฬา คว้าทุน 20 ล้าน “นาสด้า แชร์ โปรเฟสเซอร์”จากสำนักงานทรัพย์สิน ฯ ชี้มุ่งพัฒนาพลังงานทางเลือกจากน้ำมันพืชใช้แล้ว สร้างต้นแบบราคาถูกให้ชุมชน วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  กรุงเทพ ฯ  มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดพิธีมอบทุน“นาสด้าแชร์โปรเฟสเซอร์” (NSTDA Chair Professor) โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ร่วมในพิธี ศ.ดร.ยงยุทธ   ยุทธวงศ์   ผู้ริเริ่มโครงการ ฯ   กล่าวว่า มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ถือเป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนโครงการทุน NSTDA Chair Professor ขึ้นตั้งแต่ปี 2552  และได้สานต่อโครงการฯ ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้  โดยให้การสนับสนุนจำนวน 1 ทุนต่อทุกสองปีเป็นเงิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุนต่อเนื่อง 5 ปี  โดยมี สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการเพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้มีโอกาสทำงานวิจัยของตนเองให้เกิดประโยชน์   และก่อให้เกิดผลงานใหม่ที่น่าสนใจกว่าเดิม รวมถึงเป็นนักวิจัยต้นแบบ ที่จะช่วยสร้างกำลังใจแก่นักวิจัยรุ่นหลังในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพ

ดร.จิรายุ    อิศรางกูร ณ อยุธยา  ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน ฯ   กล่าวว่า  โครงการทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงการที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ผลงานการวิจัยที่สำคัญยิ่ง  จากผลการดำเนินงานของโครงการทุนที่ผ่านมา ด้วยการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มเครือข่ายพันธมิตรนี้ จะยังเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานของโครงการทุนNSTDA Chair Professor ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews